Xarli Oliver + Gudi + Franco Molinari: "Zoo_Gna-TaH"

Casino de Vic. Vic. 28-11-2012
Nits Digitals 2012, cicle d'arts electròniques de Vic

2012. 41:39 min

vídeo: Josep M. Jordana
producció: Victrixmedia
Barcelona 2012

nd / hvt

V0072

Casino de Vic, 28 novembre 2012

Nits Digitals 2012, cicle d'arts electròniques de Vic
www.nitsdigitals.com

Xarli Oliver (instruments DIY i percussió)
Gudi (veu i electrònica)
Franco Molinari (contrabaix)

#0964

música