Lydia Lunch: "The End"

G's Club-Sidecar. Barcelona. 30-03-2004

2004. 8 min

realització, edició: Josep M. Jordana
càmera: Josep M. Jordana, Lis Costa
so + il·luminació: Gat, Capi Guiu
producció: Habitual Video Team
agraïments: G3G Records, Marc Viaplana, Sidecar
Barcelona 2004

hvt / g3g

V0016

vídeos relacionats

G's Club-Sidecar, Barcelona, 30 març 2004
festa del 13 aniversari del G's Club
organitzat per G3G Records

músics: Lydia Lunch, Mark Cunningham, Marc Viaplana, Sílvia Mestres

#0668

música