Bradien + Eduard Escoffet: "Casa de campo"

Antic Teatre. Barcelona. 23-02-2010
O'Poesia

O'Poesia, Antic Teatre, Barcelona, 23 febrer 2010
organitzat per Usted es un colectivo i projectes poètics sense títol – propost.org

Bradien: Matías Rossi, Pope, Balbini
veu: Eduard Escoffet

text: Felipe Boso

#0881

música, poesia