Joan Fontcuberta: "A través del mirall"

ACVIC. Vic. 02-12-2010
Nits Digitals 2010, cicle d'arts electròniques de Vic

2012. 5.48 min

Reportatge sobre l'exposició "A través del mirall" de Joan Fontcuberta, amb entrevista a l'autor.

vídeo: Josep M. Jordana & Núria Antentas
producció: Victrixmedia
Barcelona 2012

nd / hvt

V0057

Nits Digitals i ACVIC presenten "A través del mirall", una exposició de Joan Fontcuberta
ACVIC, Vic, desembre 2010-març 2011

Nits Digitals 2010, cicle d'arts electròniques de Vic
www.nitsdigitals.com

"A través del mirall" de Joan Fontcuberta és una exposició que recull dos treballs en els que l’artista utilitza recursos presents a internet. Amb el títol específic de Googlegrames i Reflectogrames planteja una reflexió sobre la importància i l’increment d’imatges, la proliferació d’autors, així com el potencial de difusió i dispersió vírica, elements tots ells en augment amb l’ús de les xarxes socials.

Amb Googlegrames construeix composicions iconogràfiques contemporànies a partir del cercador Google. Si un s’apropa veu com aquestes representacions estan construïdes per un mosaic de milers d’imatges, que temàticament estan relacionades amb la composició resultant. A l’exposició hi ha la possibilitat que l’espectador generi composicions pròpies i les incorpori mitjançant una projecció.

Amb Reflectogrames el que fa és recollir aquelles imatges en les que les persones es fotografien davant del mirall, que posteriorment publiquen a internet i les difonen mitjançant l’ús de les xarxes socials. Consisteix en una sobreprojecció d’autorretrats especulars on l’espai expositiu es transforma a partir de la confluència de múltiples projeccions convertint-lo en un escenari saturat en el que hi té lloc un espectacle de desbordada subjectivitat. A l’exposició s’hi troba un dispositiu dotat amb una càmera i un software amb el que l’espectador es pot afegir a l’exposició a través del seu retrat.

#0915

exposició, fotografia