peticions + aportacions

SUMMA busca la màxima participació. Els destinataris del projecte són les persones interessades per la música i per les altres disciplines artístiques que abraça l’arxiu, els estudiosos que el vulguin fer servir per a les seves investigacions, els propis músics, poetes i artistes per als quals l’arxiu pot esdevenir una eina de divulgació de la seva obra, i finalment les persones o entitats que vulguin participar-hi fent peticions o aportant noves gravacions.

La nostra intenció és anar incorporant progressivament a l'arxiu vídeos extrets del fons videogràfic existent. Qualsevol persona pot fer peticions, que tindrem en compte de cara a seleccionar les futures incorporacions de vídeos a l'arxiu.

També volem fer créixer l’arxiu amb gravacions alienes d’entitats i persones, tal vegada dels mateixos artistes, que vulguin aportar de forma desinteressada les seves gravacions audiovisuals. Amb aquestes incorporacions, l’arxiu s’enriqueix amb altres esdeveniments culturals i artístics, que complementen la documentació de l’escena barcelonina i catalana.

col·laboradors

L'arxiu SUMMA treballa en col·laboració, de cara a la incorporació de materials, amb la discogràfica independent barcelonesa G3G Records, l'entitat independent dedicada a les pràctiques poètiques contemporànies propost.org, el festival d’arts electròniques Nits Digitals de Vic i el festival multidisciplinari A Part de Girona, entre altres.


disponibilitat

Tots els materials de Summa estan disponibles en streaming per a usos educatius i no comercials. Tots els drets reservats per als autors.

Tant per fer peticions com aportacions o consultes, el mail de contacte és info@summa-hvt.org.